4/3/09

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ
από @ 3:18μμ, Τρίτη 3 Μαρτίου 2009
(Τροποποιήθηκε 3:21μμ, Τρίτη 3 Μαρτίου 2009)

Α

Κ Α Λ Ε Σ Μ Α

γ ι α τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α

Ε λ ε ύ θ ε ρ ο υ Κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ Χ ώ ρ ο υ

---

Στην πόλη μας , όπου το φυσικό περιβάλλον έχει ακόμη έντονη παρουσία, γίνεται βίαιη επέμβαση στους ελεύθερους χώρους της , μετατρέποντάς τους με τα χρόνια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις , αφαιρώντας χωρίς δισταγμό , απ’ τους πολίτες το δικαίωμα της ελεύθερης ψυχαγωγίας , συνεύρεσης και ποιότητας ζωής…

Υπάρχουν όμως , ευτυχώς , πολίτες που υπερασπίζονται και διεκδικούν τα δικαιώματά τους απέναντι στην αλόγιστη καταπάτηση αλλά και την αδιαφορία που επιδεικνύουν οι αντίστοιχες αρχές.

Μια τέτοια σ υ λ λ ο γ ι κ ό τ η τ α π ο λ ι τ ώ ν είμαστε κι εμείς.

Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη ύπαρξης ενός χώρου δημιουργίας , δράσης και προβληματισμού , συζητάμε για έναν Ε λ ε ύ θ ε ρ ο Κ ο ι ν ω ν ι κ ό Χ ώ ρ ο στην πόλη της Δράμας με στόχο την ελεύθερη κοινωνικοποίηση , την άρση της παθητικότητας και την περιθωριοποίηση του ατομικισμού. Έναν χώρο όπου θα υπάρχει σεβασμός και αλληλεγγύη σε κάθε μορφή διαφορετικότητας , μακριά από ρατσιστικές και ξενοφοβικές αντιλήψεις.

Σ’ αυτόν το χώρο δε χωράνε μικροπολιτικές αντιλήψεις , απ’ όπου κι αν προέρχονται.

Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα γνώμης κι έκφρασης , αλλά και την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων, στην προσπάθειά μας ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ο υ μ ε “έ ν α ν κ ό σ μ ο π ο υ θ α χ ω ρ ά ε ι π ο λ λ ο ύ ς κ ό σ μ ο υ ς” .

Η ύπαρξη και η διατήρηση του Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου της Δράμας θα στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στους ανθρώπους που θα συμμετέχουν σ’ αυτόν, χωρίς καμιά εσωτερική διαβάθμιση.

ü Συνθέτουμε αυτόνομη δράση, απαλλαγμένη από κομματικές κηδεμονίες

ü Διαταράσσουμε τις ατομικιστικές δομές του σύγχρονου τρόπου ζωής

ü Δημιουργούμε αντιεραρχικές σχέσεις συλλογικής δράσης

ü Μετέχουμε ενεργά ενάντια στην κοινωνική ειρήνη της παθητικότητας

ü Διαμορφώνουμε εστίες έκφρασης και δημιουργίας

ü Αντιβαίνουμε τις εμπορευματικές δομές, τις σχέσεις κέρδους και οικονομικής συναλλαγής

ü Μετατρέπουμε τις γειτονιές, τα πάρκα, τις πλατείες σε χώρους συνάντησης

ü Παλεύουμε ενάντια στις εργοδοτικές αυθαιρεσίες, στηρίζοντας την αυτόνομη συνδικαλιστική δράση

ü Απορρίπτουμε τις ξενοφοβικές, ομοφοβικές και όλες τις εν γένει ρατσιστικές αντιλήψεις

ü Προστατεύουμε το φυσικό περιβάλλον και τα έμβια όντα που το απαρτίζουν

Π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α π ο λ ι τ ώ ν

για τη δημιουργία

Ε λ ε ύ θ ε ρ ο υ Κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ Χ ώ ρ ο υ

στη Δράμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ glavtsep@yahoo.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου